Элекран Софт, лицензионное программное обеспечение

Главная Системи проектування Навчання Курси Autodesk Inventor Professional

Курси Autodesk Inventor Professional


Курсы Inventor

h217_w217_Inventor_src_1Навчання Autodesk Inventor — це вивчення повного рішення для автоматизації проектування, насамперед у машинобудуванні. За допомогою цієї програми можна створювати 3D моделі (цифровий прототип) споруд і комунікацій, що розробляються. Цифровий прототип на курсах Inventor вже на етапі проектування дає можливість отримати уявлення не лише про зовнішній вигляд об’єкта, а й про його властивості та поведінку в тих чи інших ситуаціях. На практиці це забезпечує значну економію ресурсів виробника, оскільки фізичне виготовлення дорогих прототипів не потрібне.

 

Заповніть заявку на навчання  »»»

 

 

На курсах Autodesk Inventor наочно вивчають документацію, проектування ливарних форм та тестування експлуатаційних характеристик виробів на стадії розробки. Користувачі Autodesk Inventor відзначають серед ключових переваг тісну інтеграцію з AutoCAD, а також зручні механізми формування креслень у форматі DWG для подальшої передачі у виробничі підрозділи, які також відбуваються під час навчання Inventor. Документація створюється з урахуванням цифрових прототипів. Такий підхід дозволяє суттєво економити час і головне мінімізувати кількість помилок. Також Invertor надає можливість автоматичного оновлення креслень та обміну даними у форматі DWG.
Пройшовши курс навчання Інвентор Ви навчитеся працювати із програмою Autodesk Inventor – високопродуктивною системою тривимірного машинобудівного проектування з можливістю автоматичного формування креслень. Новий конструкторський підхід дозволив подолати у ній низку обмежень, властивих суто параметричним системам.

 

Программа обучения курса "Autodesk Inventor. Базовый уровень" 

Цель курса: Введение в трехмерное твердотельное параметрическое моделирование простых деталей и несложных узлов. Получение конструкторской документации (спецификация, чертеж).

Занятие 1.

Начало работы и основы параметрического моделирования

 1. Введение
 2. Пользовательский интерфейс
 3. Основные этапы процесса параметрического твердотельного моделирования
 4. Основные приемы создания модели в Autodesk Inventor
 5. Составные части параметрической модели
 6. Основы редактирования параметрических моделей в Autodesk Inventor

Работа с эскизами

 1. Основные понятия
 2. Создание эскизов
 3. Наложение геометрических зависимостей
 4. Наложение размерных зависимостей
 5. Редактирование эскизов
 6. Средство проверки геометрической корректности Sketch Doctor

Занятие 2.

Создание элементов

 1. Создание элементов деталей

Классификация элементов

 1. Эскизируемые элементы

Основные понятия

Плоскости построения эскизов

Создание элементов методом выдавливание и поворота

 1. Рабочие элементы

Рабочие планы

Рабочие оси

Рабочие точки

Наложенные элементы

 1. Наложенные элементы

Элемент отверстие

Элементы скругление и фаска

 1. Сложные элементы

Элемент оболочка

Элемент массив

Элемент натяжение

Элемент сдвиг

Элемент разделение грани

Занятие 3.

Основы создания сборок

 1. Размещение компонентов в сборке
 2. Создание компонентов в контексте сборки
 3. Наложение пространственных зависимостей
 4. Редактирование деталей в контексте сборки
 5. Работа с браузером сборки
 6. Анализ пересечений компонентов
 7. Создание видов с разрезами в контексте сборки

Адаптивное моделирование

 1. Основные понятия
 2. Создание адаптивных деталей по ссылочной геометрии
 3. Назначение свойств адаптивности элементам с геометрическими зависимостями
 4. Адаптивные сборки

Занятие 4.

Параметрическое моделирование

 1. Уравнения и параметры
 2. Использование уравнений в среде детали
 3. Использование уравнений в среде сборки
 4. Использование Microsoft Excel в работе с параметрами
 5. Совместное использование параметров

Управление данными

 1. Создание пользовательских файлов шаблонов
 2. Работа с проектами
 3. Использование инструмента Design Assistant
 4. Обмен данными

Занятие 5.

Презентации

 1. Создание презентационных видов
 2. Создание видов с осевыми сдвигами
 3. Управление видами
 4. Анимация презентационных видов

Работа с чертежами

 1. Создание и редактирование видов и разрезов
 2. Простановка размеров и внесение примечаний (Размеры и параметры)
 3. Создание рабочих чертежей
 4. Создание сборочных чертежей
 5. Создание спецификаций
 6. Вывод на печать

 

По окончанию курса предусмотрен обязательный сертификационный экзамен.

 


Программа обучения курса "Autodesk Inventor. Продвинутый уровень" 

Цель курса: Получение навыков работы, расширяющих знания и возможности в области проектирования и получения конструкторской документации в Autodesk Inventor.

Занятие 1. Введение в процесс моделирования.

 1. Понятие «проект», создание и настройка проекта, редактирование проекта в процессе работы
 2. Трехмерные эскизы. Инструменты трехмерного эскиза
 3. Ребра и стержни жесткости, рельеф и маркировка
 4. Конструктивные элементы сдвига, «по сечениям» и «пружина»
 5. Зеркальное отображение конструктивных элементов
 6. Массивы деталей и сборок
 7. Редактирование твердых тел. Трехмерные ручки
 8. Инструменты управления твердыми телами. Вычитание твердых тел
 9. Поверхности. Разделение деталей

 

Занятие 2. Параметрическое моделирование.

 1. Размеры и параметры
 2. Производные детали
 3. Семейства параметрических элементов – параметрические ряды деталей и сборок (исполнения)
 4. Создание сборки тел в файле детали и автоматическое создание сборки
 5. Редактирование сборки из файла-заготовки
 6. Создание деталей и сборок с использованием правил iLogic
 7. Технология iCopy
 8. Видовые и позиционные представления сборок, гибкие сборки
 9. Конструктивные пары

 

Занятие 3. Центр содержимого. Ускоритель проектирования. Конструкторские расчеты

 1. Обзор центра содержимого
 2. Ускоритель проектирования. Болтовое (винтовое) соединение
 3. Ускоритель проектирования. Генератор валов, зубчатых передач, и др. Расчеты.
 4. Мастер проектирования металлоконструкций. Расчет металлоконструкций.
 5. Анализ напряжений
 6. Модуль динамики и кинематики
 7. Создание систем трубопроводов
 8. Библиотеки и создание библиотек компонентов

 

Занятие 4. Адаптивное моделирование.

 1. Адаптивные детали и сборки
 2. Моделирование движения в сборках
 3. Сварка и конструктивные элементы сборки
 4. База данных спецификации
 5. Анализ сборок и деталей

 

Занятие 5. Создание чертежей. Визуализация.

 1. Наложенные виды, поверхности и сварные сборки в чертеже
 2. Обозначение резьбы и отверстий, таблицы отверстий, эскизные символы
 3. Создание собственного штампа (основной надписи)
 4. Создание чертежа на основе другой детали
 5. Спецификация и таблица изменений
 6. Визуализация и анимация в Inventor Studio (обзор команд)
 7. Импорт и экспорт файлов DWG, файлы DWF

 

По окончанию курса предусмотрен обязательный сертификационный экзамен.

 

Сертификаты


o_d
Україна, 65022,
м. Одеса,
вул. Малиновського 16а, офіс 211
Fax_048_728-78-44
+38 (067) 01-07-001
  електронна пошта
 elecran@elecran.com.ua
                support@elecran.com.ua
    Запит на тех. підтримку:
Yandex.Metrika
#